Blog Kinh Doanh Và Cuộc Sống.

Kinh doanh là gì?

Liệu nó có dễ như chúng ta nghĩ?

Khi còn là học sinh - sinh viên, rất nhiều người trong chúng ta dõng dạc tuyên bố: "Làm giàu không khó".

Sau khi đã đủ va vấp với đời, đã đủ sự từng trải, chúng ta nhỏ giọng hơn: "Hồi đó lỡ mồm".

"Đi đường mới biết gian lao
Núi cao rồi lại núi cao trập trùng
Núi cao lên đến tận cùng
Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non."
                                           (Đi Đường - Hồ Chí Minh).

Đường kinh doanh dù không khó đi bằng đường cách mạng của Bác, nhưng chỉ người nào đủ can đảm để đi mà không từ bỏ giữa chừng, mới biết: "núi cao rồi lại núi cao trập trùng".

Ai mới ra trường mà không đầy bầu nhiệt huyết.

Ai mới bước chân vào kinh doanh mà không đầy những "huyễn cảnh" của sự thành công.

Nhưng thực tế khốc liệt hơn nhiều!

Con đường còn rất dài và rất xa. Cứ đi thôi! Càng đi, ta càng thấy được nhiều, càng học được nhiều, càng hiểu được nhiều.

Để rồi, hy vọng một ngày nào đó, ta có thể - "Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non".